We offer many services including but not limited to:

Excavation


Small or large projects. From laying down cable to swimming pool excavations.

Construction services


Carpentry, metal work and concrete.

Water transport


We can transport any sized objects including large machines, goods and ATVs.

Courses/Maskinutbildningar

TELESKOPLASTARE


För att kunna arbeta som förare av teleskoplastare krävs att du har traktorkort eller B-kort, (undantag finns). Du ska ha fyllt 18 år och ha erhållit tillräckliga kunskaper.

För att erhålla utbildningsintyg eller yrkesbevis från TYA ska du ha teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i:

Arbetsmiljö och säkerhet

Teleskoplastare 

Vill du arbeta med teleskoplastare kommer du i kontakt med en maskin som utvecklats till en ”multimaskin” och används inom en rad olika områden. Förutom att den kan fungera som en hjullastare med förlängd räckvidd, så kan även maskintypen vara runtomsvängande och på så sätt bli mer lik en mobilkran.

Utbildningens längd varierar mellan 1 – 6 veckor beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.


LASTBILSMONTERAD KRAN


För att kunna arbeta med lastbilsmonterad kran krävs att du har fyllt 18 år och har erhållit tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med kranen på ett säkert sätt. För att få framföra fordonet krävs C-körkort. Du omfattas av kravet om yrkeskompetensbevis (YKB) som utfärdas av Transportstyrelsen.

För att erhålla en utbildningsintyg eller ett yrkesbevis från TYA ska du ha motsvarande kunskaper från gymnasieskolans kursplaner enligt nedan:

Arbetsmiljö och säkerhet

Fordonsmonterad kran

Vill du arbeta med lastbilsmonterad kran kan du arbeta med gods- eller timmerkranar. Kranarna delas upp i 2 kategorier. Timmerkranar oavsett storlek och godskranar upp till 18 t/m tillhör den lättare klassen. Godskranar över 18 t/m tillhör den tyngre klassen och för att få utbildningsbevis för dessa krävs att du gör ytterligare ett prov.

Utbildningens längd varierar mellan 1 – 3 veckor beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.


GRÄVMASKIN / GRÄVLASTARE


För att kunna arbeta som förare av grävmaskin krävs att du har traktorkort eller B-kort, (undantag finns). Du ska ha fyllt 18 år och ha erhållit tillräckliga kunskaper.


För att erhålla utbildningsintyg eller yrkesbevis från TYA ska du ha teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i:


Arbetsmiljö och säkerhet

Grävmaskin

Anläggning


Vill du arbeta med grävmaskin kan du komma i kontakt med runtomsvängande maskiner som antingen är band- eller hjulburna. En annan vanligt förekommande maskin är grävlastaren eller traktorgrävaren som den också kallas. Den är utrustad med grävaggregat bak på maskinen och har en lastare monterad. För att köra en grävlastare krävs i de flesta fall minst B-körkort.


Utbildningens längd varierar mellan 1 – 9 veckor beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.

HJULLASTARE


För att kunna arbeta som hjullastarförare krävs att du har traktorkort eller B-kort, (undantag finns). Du ska ha fyllt 18 år och ha erhållit tillräckliga kunskaper. För att erhålla utbildningsintyg eller yrkesbevis från TYA ska du ha teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i:


Arbetsmiljö och säkerhet

Hjullastare

Hjullastare anläggning (valbar)


Vill du arbeta med godshantering arbetar du med att lasta, bära och lossa gods. Du använder skopa, kranarm, pallgafflar, men även hydrauliska redskap som sopvals eller snöslunga.


Vill du bli anläggningsförare kompletterar du med anläggningskursen. Då får du lära dig ritningsläsning, utsättning med mera och kan därefter även arbeta med vägbyggnad och liknande.


Utbildningens längd varierar mellan 1 – 6 veckor beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter. Vill du veta mer om utbildning kan du vända dig till någon av de maskininstruktörer som TYA har avtal med

Efter genomförd utbildning och godkänd examination får eleven ett utbildningsintyg utfärdat av Tya

Looking for work?


Send your CV to info@gsrederi.se